Ambulance

Vedoucí lékař

MUDr. Levý Václav
tel.: 377 101 429

e-mail: LEVYV@fnplzen.cz

Staniční sestra

PhDr. Mgr. Waisová Ivana
tel.: 377 101 109 (531)

e-mail: WAISOVA@fnplzen.cz

Ordinační hodiny

Všeobecná interní ambulance I 377 101 531 nepřetržitý provoz

Všeobecná interní ambulance II

Všeobecná interní ambulance III

377 101 534

377 101 535

Po - Pá  7:00 - 15:30h
Ordinace primáře oddělení 377 101 522 Po - Pá  7:00 - 15:30h
Gastroenterologická poradna 377 101 516
Po - Pá  8:00 - 14:00h
Kardiologická poradna 377 101 110
Po - Pá  7:00 - 15:30h (dle objednání)
Diabetologická poradna 377 101 596
Po - Pá  7:00 - 15:30h (dle objednání)
Odběrová místnost biologického materiálu 377 101 538
Po - Pá  7:00 - 12:00h

Ambulantní trakt

Nachází se v přízemí Interního pavilonu. Je tvořen jak všeobecnými, tak specializovanými interními ambulancemi. Denně projde tímto úsekem Interního oddělení více než 150 pacientů.

Všeobecné interní ambulance jsou zaměřené na diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním celého spektra oboru vnitřního lékařství, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Všeobecná interní ambulance také současně plní funkci příjmové ambulance s nepřetržitým provozem. Zde je poskytováno vstupní ošetření akutně nemocných pacientů vyžadujících interní péči. Cestou příjmové ambulance rovněž přicházejí pacienti k plánovaným hospitalizacím na Interní oddělení. Mimo diagnostické, léčebné a dispenzární činnosti jsou v rámci všeobecné interní ambulance prováděna konziliární vyšetření, interní vyšetření před operačními výkony, před lázeňskou léčbou atd.

Specializované ambulance poskytují péči o nemocné s konkrétními zdravotními problémy v rámci některých subspecializací vnitřního lékařství. V rámci kardiologické ambulance jsou mimo jiné dispenzarizování nemocní s implantovanými kardiostimulátory ( Sorin, Biotronik) 

Ambulantní sekce zajišťuje také spektrum diagnostických metod - echokardiografie (transparietální  i  jícnová), holterizace TK a EKG, spirometrie a dopplerometrická vyšetření.