Gastroenterologické pracoviště

Vedoucí lékař

MUDr. Bouchner Luděk
tel.: 377 101 588
 

Staniční sestra

Bc. Vlková Ludmila
tel.: 377 101 588

Počty výkonů

Název 2009 2010 2011 2012 2013
Kolonoskopie CF 1730 2728 2670 2789 2992
Gastroskopie EGDF 2374 3096 3241 3475 3425
ERCP 628 748 702 819 766
Enteroskopie 8 20 25 31 37
Kapslová Enteroskopie 69 74 50 34 31
Endoskopická gastrostomie 15 24 35 40 33

Ordinační hodiny

Gastroenterologická poradna 377 101 516 Po - Pá  8:00 - 14:00h
Gastroenterologické pracoviště 377 101 588 Po - Pá  7:00 - 15:30h

Gastroenterologie a endoskopické pracoviště

Moderní pracoviště vybudované značným nákladem v roce 2009 poskytuje komplexní péči v oboru gastroenterologie pacientům jak ambulantním, tak i hospitalizovaným ve FN Plzeň a konziliárně i ostatním zdravotnickým zařízením v Plzeňském kraji.

Erudovaný a zkušený kolektiv poskytuje odbornou péči pacientům s onemocněním zažívací trubice, ale i s onemocněním jater, žlučových cest a slinivky břišní. Na celkem 5-ti endoskopických vyšetřovnách  vybavených moderními videoendoskopy zajišťuje pracoviště úplné spektrum endoskopických vyšetření zažívacího traktu, tj. vyšetření jícnu žaludku a dvanáctníku (esofagogastroduodenoskopie), vyšetření tlustého střeva (koloskopie), vyšetření tenkého střeva (enteroskopie-flexibilní i kapslová) a vyšetření žlučových cest (ERCP). Každodenně je otevřena i gastroenterologická ambulance pro běžné kontroly pacientů.

Pracoviště lze označit jako vysokokapacitní. V roce 2012 jím prošlo přes 16 tisíc pacientů a bylo provedeno přes 7000 endoskopických výkonů. V řadě případů na diagnostiku bezprostředně navazují terapeutické výkony, jako například odstranění polypů včetně rozsáhlých polypů metodou mukosectomie (v roce 2012 u 850 pacientů), nebo odstranění kamenů ze žlučových cest. Komplexně jsou řešeny stenosy (kriticky zúžená místa) v celém zažívacím traktu i ve žlučových cestách, ošetřovány krvácející vředy, extrahována cizí tělesa atd.  Ke speciálním výkonům patři sklerotisace jícnových varixů, endoskopické řešení achalasie jícnu či  Zenkerova divertiklu jícnu a závádění výživné perkutánní gastrostomie.

 Přes tento velký objem péče se ošetřující personál snaží o profesionální, vstřícný a ohleduplný přístup ke každému pacientovi.  

Významný podíl v činnosti gastroenterologického a endokospického pracoviště Interního oddělení má rozsáhlý dispenzární program, jehož smyslem je prevence a event. včasná léčba závažných onemocnění zažívacího traktu. V rámci dispenzárního programu jsou dlouhodobě aktivně sledováni např. pacienti po odstranění polypů či nádorů v zažívací trubici. Řada pacientů je sledována i preventivně pro častý výskyt zhoubného nádoru v rodině. Pracoviště je rovněž certifikováno k provádění screeningových koloskopií, při nichž jsou vyšetřováni pacienti se skrytým krvácením do zažívací trubice.

Značná péče je zde věnována pacientům s nespecifickými střevními záněty  - s Crohnovou chorobou a ulcerosní kolitidou. Nemocní jsou dlouhodobě, často celoživotně sledováni a rozmanité průběhy jejich chorob jsou individuálně léčeny nejmodernějšími metodami, včetně použití biologické léčby.

Důležitá je i bezprostřední návaznost pracoviště na lůžkovou část Interního oddělení a současně i úzká spolupráce zejména s Chirurgickým oddělením, ale i dalšími pracovišti Fakultní nemocnice Plzeň.