Neurorehabilitační oddělení

Vedoucí lékař:

MUDr. Valeš Jiří sen.
tel.: 377 101 511
 

Staniční sestra:

Bc. Králová Veronika DiS.
tel.: 377 101 582

GALERIE

Kontakty:

Sestry: 377 101 582
Vyšetřovna lékaři: 377 101 393 (1554)
Tělocvična 1, 2: 377 101 351
Ergoterapie: 377 101 169
Elektroléčba: 377 101 529

 

Oddělení neurorehabilitace vzniklo dne 1. 7. 2014 jako součást komplexního cerebrovaskulárního centra, rekonstrukcí lůžkové části neurologické kliniky v budově bývalé vojenské nemocnice FN Plzeň Bory. Rekonstrukce spočívala ve vybudování 3 tělocvičen, vyšetřovny lékařů, místnosti pro elektroléčebné procedury, zbudování bezbariérové toalety a výměny dveří, splňující bezbariérový přístup. Tělocvičny slouží fyzioterapeutům a ergoterapeutům k individuální péči o klienty.

Oddělení neurorehabilitace disponuje 24mi lůžky ( 2-4 lůžkové standardní pokoje), která jsou určena primárně pro pacienty po cévních mozkových příhodách, neurochirurgických operacích a  jiných neurologických onemocněních. Cílem naší práce je minimalizovat následky postižení pohybového aparátu, ale i kognitivních funkcí včetně fatických a psychických, navrátit pacienta do běžných denních aktivit a vést k soběstačnosti tolik potřebné v domácím prostředí.

Péči o pacienty zajišťuje interprofesionální tým: rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sesterský a ošetřovatelský personál, logoped, psycholog a sociální pracovník, k dispozici je i protetik k zajištění individuálních kompenzačních pomůcek.