O nás

Interní oddělení

Interní oddělení FN Plzeň je umístěné v areálu FN Plzeň-Bory, v prostorách bývalé Vojenské nemocnice. Vzniklo v roce 2006 transformací Interního oddělení  Vojenské nemocnice po jejím sloučení s Fakultní nemocnicí Plzeň.

Poskytuje nepřetržitou ambulantní a lůžkovou diagnosticko-léčebnou péči v celém rozsahu vnitřního lékařství s dominancí gastroenterologické problematiky. Gastroenterologické pracoviště zajišťuje komplexní gastroenterologickou péči včetně konziliárních a superkonziliárních vyšetření.

Akutní lůžková část zahrnuje 50 lůžek (z toho 5 monitorovaná) rozdělených do 2 lůžkových stanic. K zajištění péče o nemocné s dlouhodobým onemocněním vyžadujícím ústavní zdravotní péči je v rámci oddělení k dispozici 75 lůžek dlouhodobé následné péče strukturovaných do 3 lůžkových stanic LDN.

V rámci kompexního cerebrovaskulárního centra vzniklo 1.7.2014 nové Neurorehabilitační oddělení, které spadá také pod INTO. Disponuje 24 lůlžky, 3 tělocvičnami, vyšetřovnou lékařů a místností pro elektroléčbu.

Velmi důležitou součástí Interního oddělení je úsek léčebné rehabilitace, zajišťující léčebnou rehabilitační péči pro ambulantní, ale i pro hospitalizované pacienty nejen v rámci Interního oddělení, ale také všech pracovišť Fakultní nemocnice Plzeň-Bory.