Rehabilitační pracoviště

Vedoucí lékař:

MUDr. Valeš Jiří sen.
tel.: 377 101 511
 

Úsekový fyzioterapeut:

Mgr.Bc. Kunsch Petr, DiS.
tel.: 377 101 512

Ordinační hodiny

Ambulance I. 377 101 511 7:00 - 15:30h
Ambulance II. 377 101 221 7:00 - 15:30h
Tělocvična 377 101 521 7:00 - 15:30h

Rehabilitační pracoviště

Rehabilitační pracoviště je umístěno v 1. podzemním podlaží interního pavilonu.

Tato stanice zajišťuje léčebnou rehabilitační péči pro pacienty hospitalizované na standardním lůžkovém interním oddělení, dále na všech stanicích LDN a na sociálních lůžkách INTO. Poskytuje odbornou rehabilitační péči hospitalizovaným pacientům na ostatních ZOK nacházejících se v areálu FN Plzeň-Bory.

Ambulantní rehabilitační péče je určena i všem pacientům odeslaných specialisty (ortoped, praktický lékař, neurolog aj.) kteří docházejí z domácího ošetřování.

Nejčastější skupinou ambulantních nemocných jsou pacienti s bolestmi páteře, s neurologickými a ortopedickými poruchami, pacienti po úrazech pohybového aparátu a po operacích.

Odbornou péči zajišťuje tým lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů.

 

Pracoviště rehabilitace je rozděleno do 3 částí:

a) úsek vodoléčby nabízí vodoléčebné procedury v 7 moderních vířivých vanách pro horní končetiny, dolní končetiny a celotělové vířivé vany.

b) úsek pohybové léčby je rozdělen na 2 části, malá a velká tělocvična. Obě tělocvičny jsou vybaveny moderními terapeutickými přístroji, jako jsou např. chodící pásy, motomedy, ramenní a kolenní motodlahy, trakční jednotka a rotopedy. Součástí obou tělocvičen jsou 4 terapeutické systémy REDCORD.

c) úsek fyzikální terapie zajišťuje aplikaci různých druhů energií (mechanickou, termickou, elektrickou, světelnou, včetně laserterapie a magnetoterapie) pomocí moderní přístrojové techniky.