Lůžka dlouhodobě nemocných (LDN)

Vedoucí lékař:

MUDr. Miloš Kopecký
tel.: 377 401 118

Staniční sestra:

Bc. Pavla Kotálová
tel.: 377 401 579

GALERIE

Kontakt

LDN 1 377 401 580
LDN 2 377 401 617
LDN 3 377 401 618

LDN

Lůžka dlouhodobě nemocných vznikla ve Fakultní nemocnici v roce 2009. Tato lůžka jsou součástí Interního oddělení FN Plzeň. Jde celkem o 75 lůžek na 3 stanicích - LDN 1, LDN 2 a LDN 3. Péče je zde poskytována především starším pacientům, jež sem přicházejí z akutních lůžek nemocnice na doléčení, rehabilitaci.

Ošetřovatelský tým je zkušený a využívá mezioborové spolupráce – konsilia, rehabilitace, ergoterapie, canisterapie, duchovní péče + 1x měsíčně se koná mše na LDN 3.

Cílem péče je snaha vést pacienty k sebepéči, dosažení co nejvyšší funkční zdatnosti, soběstačnosti v prostředí pacienta, brát v úvahu i sociální vlivy, a umožnit návrat do běžného života doma nebo zvážit nutnost další následné institucionální péče.

Pokoje pacientů jsou prostorné, lůžka přístupná ze tří stran, polovina lůžek je s elektronickým ovládáním a využít lze též závěsný zvedací systém na přesun pacienta do křesla nebo koupacího lůžka. K dispozici jsou rehabilitační pomůcky, které se pacienti učí používat během nácviku stoje, chůze apod. Nově je na LDN 3 zřízen jednolůžkový pokoj s nadstandardním vybavením. Další nadstandardní pokoj je také jednolůžkový, s bezbariérovou koupelnou. Na LDN 2 byla vybudována koupelna s vanou, kde je posuvné elektrické sedátko a boční otevírací dvířka, aby bylo možné zajistit komfort při hygieněn pacientům s omezeným pohybem.

Galerie  Vánoce LDN  2015